Straleno visie

Wij gunnen organisaties een mooie toekomst. Maar we zien ook dat toekomstig succes steeds minder vanzelfsprekend is. Door diverse ontwikkelingen is de turbulentie in de bedrijfsomgeving van organisaties de afgelopen jaren in vrijwel alle sectoren al flink toegenomen en die neemt de komende jaren alleen maar verder toe. Veel organisaties beschikken niet over manieren om in die turbulentie de juiste strategische keuzes te maken, terwijl het juist nu belangrijk is om toekomstgericht te werken.

De kernvragen voor leiders zijn niet anders dan ze altijd al waren. Wat is een goede richting voor ons bedrijf of instelling? Welke waarde moeten we leveren? Hoe creëren we meer ruimte? Hoe zorgen we voor de juiste output? Hoe blijven we leren en onszelf ontwikkelen? Dit soort strategische vraagstukken die in het verleden wellicht relatief eenvoudig leken, zijn ingewikkelder geworden om te beantwoorden of misschien zelfs wel complex. Onder andere door de sterk toegenomen inzet van ICT, waardoor organisaties afhankelijker zijn geworden van andere organisaties. Wat dit VUCA-tijdperk anders maakt is de manier waarop deze vragen beantwoord moeten worden. Dat vraagt om andere competenties van leiders.

De sleutel bij de transitie die we voor ogen hebben ligt bij leiders van organisaties en dan vooral bij de aandacht die zij besteden aan hun organisatie. Welke vraagstukken zet je als leider op de agenda, wat vind je belangrijk, waar stuur je op, waar spendeer je tijd aan? De focus van leiders is van grote invloed op het gedrag van anderen binnen en buiten de organisatie. Als je als leider steeds aan dezelfde onderwerpen aandacht blijft besteden, is de kans dat er iets verandert niet groot. Terwijl verandering juist vaak cruciaal is om ook in de toekomst succesvol te zijn.

Aandacht voor strategisch managen

In onze visie is een verschuiving van aandacht nodig bij leiders om bij te kunnen dragen aan toekomstig succes, zie onderstaand schema.  
 

In de dagelijkse praktijk zien we dat leiders overwegend aandacht besteden aan de onderwerpen in de linker kolom. Het zijn onderwerpen die horen bij operationeel managen. Het is een gevolg van de manier waarop leiders de afgelopen decennia zijn getraind tijdens managementopleidingen/MBA’s en van de manier waarop ze zijn beoordeeld door hun aandeelhouders/toezichthouders. De aandacht voor die onderwerpen is ook niet verkeerd; het is alleen niet toereikend voor toekomstig succes. Zeker niet in tijden van toenemende turbulentie. Dan is minstens zoveel aandacht nodig voor de onderwerpen in de rechter kolom. Anders gezegd, dan is minstens zoveel aandacht nodig voor strategisch managen.

Straleno Methodiek als houvast

We zijn ons ervan bewust dat veel leiders in organisaties niet vanzelf strategisch gaan managen en aandacht gaan besteden aan de onderwerpen in de rechter kolom. Het betreden van onbekend terrein is nooit makkelijk. Het vraagt een andere mindset/bewustzijn bij leiders, maar ook om andere werkwijzen om gericht te werken aan toekomstig succes. Om die reden hebben wij de Straleno Methodiek ontwikkeld. De Straleno Methodiek biedt leiders vooral houvast en instrumentarium bij de verdere ontwikkeling van hun organisatie. De methodiek bevat onder andere:

  • een heldere aanpak voor leiders om strategisch te managen en op systematische wijze aandacht te besteden aan de onderwerpen die belangrijk zijn voor toekomstig succes;
  • krachtige concepten om de juiste strategische keuzes te kunnen maken en door te voeren;
  • effectieve technieken voor het doorgronden en wijzigen van strategische keuzes;
  • toegankelijke tools om belangrijke onderwerpen als toekomstbestendigheid en strategische vooruitgang concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.

Door gebruik te maken van deze methodiek ga je als leiders op een andere manier kijken naar je organisatie, ontwikkel je nieuwe kennis en inzichten en kom je tot andere strategische keuzes. Daarmee verruim je de aandacht en breng je een succesvolle toekomst voor je organisatie dichterbij. Leiderschapsontwikkeling gaat in onze visie dan ook hand in hand met organisatieontwikkeling.