Bereid je voor op een stralende toekomst! Dat statement behelst zowel onze visie als missie, onze purpose. Gezien de alsmaar toenemende onzekerheid en complexiteit in de bedrijfsomgeving, is het voor leiders belangrijker en ingewikkelder dan ooit, om hun organisatie goed voor te bereiden op een stralende toekomst. Dat is waar wij uitkomst bieden. Wij bereiden leiders en hun organisaties voor op een stralende toekomst. Hoe? Door ontwikkeling en toepassing van de innovatieve Straleno-methodiek, die groeiende onzekerheid en complexiteit juist als uitgangspunt hanteert. In feite is het ook de waarde die we leveren: leiders en organisaties voorbereiden op een stralende toekomst!

Bereid je voor op een stralende toekomst

Bij het streven naar toekomstig succes is het belangrijk dat je als leiders en professionals niet alleen in, maar vooral ook aan je organisatie werkt. De volgende ingrediënten zijn daarvoor nodig:

 • Een aanpak om systematisch en regelmatig naar je bedrijf of instelling te kijken en daar de juiste strategische keuzes voor te maken en door te voeren.
 • Een team dat is getraind om die aanpak uit te voeren, met het oogmerk strategische vooruitgang te boeken.
 • Strategische leiderschapscompetenties.
 • Plannen met toegewezen mensen en middelen om strategische initiatieven uit te kunnen voeren.

FPSM voorziet in die ingrediënten. Met de door ons ontwikkelde Straleno Methodiek voor strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling:

 • Bieden we leiders en professionals een aanpak/leidraad om op gestructureerde wijze, gezamenlijk nieuwe perspectieven te identificeren voor hun organisatie en initiatieven te starten om die perspectieven waar te maken of bij te stellen.
 • Faciliteren we de ontwikkeling van benodigde kennis bij leiders om op basis van hernieuwde inzichten strategische keuzes te maken en door te voeren.
 • Verschaffen we leiders concepten, tools en hulpmiddelen die cruciaal zijn bij het vergaren én interpreteren van inzichten en bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes.
 • Introduceren we taal/terminologie, zodat leiders gezamenlijk aandacht kunnen besteden aan vraagstukken die belangrijk zijn voor toekomstig succes.

Het komt erop neer dat we leiders en organisaties vooral houvast bieden en willen inspireren bij het uitstippelen en varen van een toekomstgerichte koers en het behalen van toekomstig succes. Dat doen we met:

 • Unieke diensten.
 • Gekwalificeerde, ervaren professionals.
 • Inspirerende workshops, opleidingen en trainingen.
 • Pragmatische tools.
 • Innovatieve expertise.

Eenvoudige toepassing

We zijn ervan overtuigd dat vrijwel alle leiders en organisaties baat kunnen hebben bij toepassing van de Straleno Methodiek, in welke vorm dan ook. Daarom hebben we manieren bedacht om de methodiek of onderdelen daarvan relatief eenvoudig toepasbaar te maken. Daarbij is het mogelijk om in kleine stappen te leren werken met de Straleno Methodiek en te experimenteren met toepassing van onderdelen daarvan in je eigen organisatie. Je kunt dus zelf aan de slag met de Straleno Methodiek en uiteraard kun je ook bij ons terecht als je behoefte hebt aan professionele ondersteuning. Hieronder staan de verschillende toepassingsmogelijkheden weergegeven bij verschillende oogmerken en verschillende vormen van ondersteuning.

Voordat je aan de slag gaat met onderdelen van de Straleno Methodiek of gebruik gaat maken van onze ondersteuning kun je ook vrijblijvend kennis met ons komen maken tijdens één van onze kennismakingsbijeenkomsten.

Kennismakingsbijeenkomsten

Wil je daar niet op wachten? Bel of mail dan met Norbert Greveling of met één van de FPSM professionals voor een persoonlijke kennismaking.

FPSM professionals

Ons netwerk met professionals

De FPSM Professionals die beschikbaar zijn voor professionele ondersteuning zijn allen ervaren en ondernemende professionals met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Wat zij met elkaar gemeen hebben is:

 • de passie om leiders te ondersteunen bij het versterken van de toekomstgerichtheid van hun organisatie;
 • enthousiasme om de Straleno Methodiek daarbij te gebruiken;
 • een gedegen opleiding in toepassing van de Straleno Methodiek.

Voor onze professionals zijn specifieke methoden ontwikkeld die bedoeld zijn om leiders te ondersteunen bij de verschillende stappen uit de Straleno aanpak. Doorgaans voeren zij hun activiteiten zelfstandig uit bij opdrachtgevers, maar afhankelijk van de situatie vindt dat soms ook in onderlinge samenwerking plaats.

Deel je als zelfstandig professional de passie om leiders te ondersteunen? Spreekt het Straleno gedachtengoed je aan en overweeg je om toe te treden tot het FPSM netwerk? Ga dan naar aansluiten bij FPSM.