Fit-For-the-Future

Situatie

Aan een Fit-For-the-Future traject ligt vaak de basisbehoefte ten grondslag bij een bestuurder of leiderschapsteam aan herbezinning op de toekomst. Typische vragen zijn: Waar gaan we naartoe? Welke koers moeten we varen? Innoveren we wel genoeg? Is het geen tijd voor een strategische heroriëntatie?

Concrete aanleidingen daarvoor kunnen zijn:

 • Dat de termijn van een in het verleden opgesteld meerjarenplan binnen afzienbare termijn verloopt.
 • Een steeds luidere roep uit de organisatie en/of vanuit toezichthouders om een heldere visie op de toekomst.
 • Externe ontwikkelingen zoals bij concurrenten, toeleveranciers, distributiekanalen of de overheid.
 • De toetreding van nieuwe directie- of MT-leden met nieuwe ideeën over hoe de organisatie zich verder zou moeten ontwikkelen.
 • Achterblijvende bedrijfsresultaten.

Doorgaans ontbreekt het simpelweg echter aan een aanpak bij organisaties om met elkaar te komen tot strategische keuzes. Soms bestaat ook het gevoel dat de aanwezige kennis ontoereikend is om de juiste strategische keuzes te maken of dat de tijd ontbreekt om hier aandacht aan te besteden.

Als bestuurder of voorzitter van een leiderschapsteam sta je dan voor een fundamentele keuze: besteed je het maken van plannen voor de toekomstige ontwikkeling van je organisatie uit aan bijvoorbeeld een externe consultant en leun je op hun aanbevelingen óf ga je met elkaar aan de slag om de benodigde competenties en kennis te ontwikkelen om de juiste strategische keuzes te maken en door te voeren en ga je leren je organisatie strategisch te managen.

Het Fit-For-the-Future programma is gericht op leiders/organisaties die kiezen voor het laatste. Als leiderschapsteam ben je daarmee op korte termijn én in de toekomst veel beter in staat om met elkaar te komen tot de juiste keuzes voor nieuwe strategische uitdagingen. Het vergroot de wendbaarheid, slagkracht en innovatievermogen van een organisatie.

Activiteiten die we uitvoeren

Als specialist in toekomstgericht organiseren brengen we een unieke mix van professies bij de uitvoering van activiteiten tijdens een Fit-For-the-Future programma, namelijk advisering, opleiding en coaching. We passen zoveel mogelijk een action-learning benadering toe, waarbij we nieuwe concepten, tools en technieken aanreiken, die deelnemers direct toepassen in hun organisatie.

Concreet voeren we verschillende soorten activiteiten uit:

 • Plannen, organiseren en uitvoeren van het Fit-For-the-Future programma.
 • Ondersteunen van de regievoerders bij het programma.
 • Voorbereiden en faciliteren van de verschillende bijeenkomsten en vastleggen van uitkomsten.
 • Spiegelen over tussentijdse uitkomsten/bevindingen en over de dynamiek tussen de deelnemers aan het programma.
 • Coachen van deelnemers aan het programma.
 • Inhoudelijk meedenken/sparren over strategische issues, thema’s, keuzes en initiatieven.

De typische doorlooptijd van een Fit-For-the-Future traject is 4 à 6 maanden.

Aanpak

Met het Fit-For-the-Future programma doorlopen we op een systematische en gestructureerde manier de eerste vier stappen van de Straleno aanpak:

 1. Evalueren van de toekomstbestendigheid van de organisatie.
 2. In kaart brengen en evalueren van strategische keuzes die tot nu toe zijn gemaakt bij de verschillende strategische aandachtsgebieden, evenals identificeren van mogelijkheden voor innovatie.
 3. Begrijpen van de dynamiek in de omgeving.
 4. Maken/herzien van strategische keuzes over de verschillende strategische aandachtsgebieden.

Resultaat

Het Fit-For-the-Future programma resulteert in diverse tussentijdse resultaten, zoals een kwantitatieve beschouwing over de toekomstbestendigheid van de organisatie, een overzicht en analyse van strategische keuzes en scenario’s naar aanleiding van de meest relevante strategische thema’s. 

Uiteindelijk resulteert het Fit-For-the-Future programma in nieuwe of aangepaste strategische keuzes over de strategische aandachtsgebieden van een organisatie. Die keuzes worden bovendien omgezet naar strategische initiatieven die uitgevoerd gaan worden om de keuzes door te voeren.

Meerwaarde

Een investering in het Fit-For-the-Future programma resulteert naast de hiervoor genoemde resultaten in verschillende soorten meerwaarde voor een organisatie en diens deelnemende leiders.

Unieke leerervaring

Op de eerste plaats verschaft een Fit-For-the-Future traject een fantastische leer- en ontwikkelervaring. Als deelnemer krijg je niet alleen nieuwe concepten en tools aangereikt, je leert die toe te passen in je eigen organisatie. Deelnemers ontwikkelen zich daarmee op bedrijfskundig, organisatiekundig en strategisch vlak. Daarmee versterken ze hun strategisch leiderschapscompetentie.

Wellicht nog belangrijker is dat deelnemers kennis opdoen over hun eigen organisatie en over de dynamiek in de omgeving waarin hun organisatie functioneert. Juist die kennis en inzichten zijn belangrijk bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes. 

Gedeelde beelden

Bij het Fit-For-the-Future programma wisselen deelnemende leiders hun beelden met elkaar over hun organisatie en hoe ze die voor ogen zien. Uiteindelijk ontstaan gedeelde beelden over het heden en over de toekomst van de organisatie. Naast onderling begrip zorgt dat ervoor dat het doorvoeren van strategische keuzes veel eenvoudiger gaat.

Toekomstgericht organiseren 

Gedurende het programma leren concepten, technieken en tools toe te passen die ze ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken voor het versterken van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Daarmee leren deelnemers ook in de toekomst met elkaar blijven werken aan het versterken van hun organisatie, wat zorgt voor meer wendbaarheid van de organisatie.

Leiderschaps- en organisatieontwikkeling

Bij het Fit-For-the-Future traject gaan leiderschaps- en organisatieontwikkeling hand in hand. Het uitgangspunt is dat als leiders nieuwe kennis en competenties ontwikkelen, de organisatie zich ook verder kan ontwikkelen. Indien een situatie dat vraagt, kunnen we daar overigens ook expliciet teamontwikkeling aan toevoegen. 

Regievoering bij opvolging

Tijdens het Fit-For-the-Future traject leert een groep leiders regie te voeren over het programma. Die regievoering komt van pas bij het opvolgen van de strategische thema’s en het uitvoeren van de strategische initiatieven.

Hoe past Fit-For-the-Future in de Straleno Methodiek?

Heb je al eens naar de Straleno aanpak gekeken en ben je benieuwd hoe het Fit-For-the-Future programma daarin past? Tijdens het programma doorlopen we de eerste vier stappen van die aanpak.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat het Fit-For-the-Future programma voor jouw organisatie kan opleveren? Neem dan contact op met één van de FPSM professionals of laat een bericht achter via de contactpagina. Dan nemen we contact met je op.