FPSM Diensten

De FPSM diensten voor leiders in organisaties vallen uiteen in drie categorieën:

Welke soort FPSM dienst het meest geschikt is voor je organisatie hangt af van de aanwezige kennis en kunde op het gebied van toekomstgericht organiseren en de behoefte van leiders om zich daar verder in te ontwikkelen. We lichten het toe.

Professionele hands-on ondersteuning

Professionele hands-on ondersteuning is geschikt voor leiders die externe professionele ondersteuning zoeken bij de zoektocht naar een stralende toekomst voor hun organisatie. Op basis van een intake stelt een FPSM professional bijvoorbeeld een plan van aanpak voor, op basis van jullie situatie en vraagstelling. In onderlinge afstemming worden de werkzaamheden afgesproken die uitgevoerd moeten worden en welke rol de FPSM professional daarbij gaat vervullen.

Externe professionele ondersteuning biedt een uitkomst voor leiders en organisaties die wat minder vertrouwd zijn met een aanpak voor toekomstgericht organiseren, behoefte hebben aan een sparringpartner, graag een externe deskundige blik van buitenaf aan boord halen en/of hulp nodig hebben om hun leiderschapsteam hulp op een lijn te krijgen bij het maken en doorvoeren van strategische keuzes. Maar we zien ook dat leiders in organisaties soms bij de hand genomen willen worden om in kleine stappen te leren werken met een aanpak voor toekomstgericht organiseren.

Voor leiders met dit soort behoeften hebben we op basis van de Straleno Methodiek een aantal specifieke aanpakken ontwikkeld zoals:

De hands-on ondersteuning wordt geleverd door FPSM professionals. Dat zijn ondernemende professionals met ieder een eigen achtergrond en ervaring en vaak ook hun eigen bedrijf. Wat zij met elkaar gemeen hebben is:

 • Passie en drive om leiders en organisaties vooruit te helpen.
 • Leidinggevende ervaring in organisaties als senior manager, directielid of bestuurder.
 • Ervaring als professional in het ondersteunen van leiders in organisaties, bijvoorbeeld als extern adviseur, procesbegeleider of coach maar ook als intern adviseur, bestuurssecretaris of senior stafmedewerker.
 • De behoefte om op professionele en gestructureerde wijze van betekenis te zijn voor leiders en organisaties.
 • Een gedegen training in de Straleno Methodiek en enthousiasme om die aanpak uit te dragen en toe te passen om leiders en organisaties daarmee vooruit te helpen.

Voor het verkrijgen van professionele hands-on ondersteuning kun je rechtstreeks contact opnemen met één van de FPSM-professionals. Je kunt ons ook benaderen via de contact pagina op deze site.

Training

Ons trainingsaanbod is geschikt voor leiders die zich willen bekwamen in strategisch managen en die wat meer willen begrijpen over de hedendaagse uitgangspunten en theorieën die daaraan ten grondslag liggen. De trainingen worden verzorgd vanuit de FPSM Academy. Voor leiders hebben we drie inspirerende masterclasses ontwikkeld die unieke en relevante inzichten verschaffen bij het versterken van de toekomstgerichtheid van organisaties.

Masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden

De masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden is bedoeld voor leidinggevenden die zelf meer de diepte in willen, meer bagage willen hebben en bovendien een betere gesprekspartner willen worden bij de strategische vraagstukken in hun organisatie. Aan de hand van inleidingen en oefeningen met leiders uit andere organisaties versterk je je strategische leiderschapscompetentie en leer je een aanpak voor het versterken van de toekomstgerichtheid van je organisatie.

Klik hier voor meer informatie over deze masterclass.

Masterclass Straleno Methodiek voor professionals

De masterclass De Straleno Methodiek voor professionals is bedoeld voor professionele leiders in organisaties, die leidinggevenden adviseren en ondersteunen bij het versterken van de toekomstgerichtheid van hun organisatie. Bij dit programma ligt het accent op het leren begrijpen van en werken met de aanpakken, concepten, tools en technieken die onderdeel uitmaken van de Straleno Methodiek.

Klik hier voor meer informatie over deze masterclass.

Masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid

De masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid is bedoeld voor commissarissen en bestuurders. Deze masterclass gaat in op de vraag hoe je als toezichthouder op een gestructureerde manier inzicht kunt krijgen in de kwetsbaarheden van je organisatie op het gebied van toekomstbestendigheid. Daarbij komt aan de orde hoe je de dialoog daarover kunt voeren met directies/senior managers en hoe je hen kunt ondersteunen bij het versterken van de toekomstgerichtheid van hun organisatie(onderdeel).

Klik hier voor meer informatie over deze masterclass.

Online ondersteuning

Voor leiders die zelf aan de slag willen gaan met toekomstgericht organiseren bieden we online ondersteuning in twee varianten, namelijk online toegang tot:

FPSM Tools

FPSM tools zijn ontwikkeld om de toekomstbestendigheid en de strategische vooruitgang die organisatie realiseren concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken. Daarvoor hebben we monitors ontwikkeld om metingen uit te voeren. Daarbij is het van belang:

 • Om vanuit verschillende groepen deelnemers beelden te verkrijgen over de toekomstbestendigheid of strategische vooruitgang. Denk bijvoorbeeld aan een directieteam, de RvC of een groep afgevaardigden van medewerkers.
 • Om na enige tijd weer een meting uit te voeren, om vast te stellen wat er in de tussentijd is gewijzigd.

Klik hier voor meer informatie over onze online tools.

Straleno Handboek

Het online Straleno Handboek wordt ontwikkeld om de Straleno Methodiek toegankelijk te maken voor leiders in organisaties. Het handboek beschrijft de stappen die leiders doorlopen bij het strategisch managen. Bij elke stap wordt beschreven:

 • Welke werkzaamheden daarbij worden uitgevoerd
 • Welke theoretische concepten van belang zijn om te begrijpen, met een toelichting van elk concept
 • Welke tools en templates beschikbaar zijn bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Hints en tips bij de uitvoering
 • Welke analyse- en synthesetechnieken behulpzaam kunnen zijn bij uitvoering van werkzaamheden
 • Wat de werkzaamheden moeten opleveren

Het handboek is geen receptenboek. Het is zeker raadzaam dat iemand in de organisatie minimaal een training heeft gevolgd in de Straleno Methodiek, alvorens het handboek daadwerkelijk in te zetten.

Het online handboek is nog in ontwikkeling en komt beschikbaar in het najaar van 2022.