Masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden

De inspirerende masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden is zeer relevant en actueel gezien de tijdsgeest waarin we leven. Je maakt kennis met innovatieve concepten, pragmatische werkwijzen en concrete tools, die je als leider in je eigen organisatie kunt toepassen om toekomstgericht te werken.

Aanmelden voor deze masterclass

De masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden is niet alleen relevant, maar ook uniek. Nergens anders leer je:

 • hoe je holistisch kunt kijken naar je organisatie en waarom dat juist in tijden van onzekerheid belangrijk is;
 • hoe je de toekomstbestendigheid van je organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar kunt maken en hoe je daar vervolg aan geeft;
 • hoe je als leider kunt blijven zorgen voor een succesvolle toekomst van je organisatie. Dit zijn cruciale competenties voor leiders, zeker in tijden van alsmaar toenemende onzekerheid en dynamiek in de bedrijfsomgeving.

Leerprogramma’s over persoonlijk leiderschap gaan vaak over: ken jezelf, ken de ander en ken je team. Bij dit strategisch leiderschapsprogramma gaat het over: ken je organisatie, ken je bedrijfsomgeving en ken je toekomst.

Deze masterclass resulteert in nieuwe inzichten en perspectieven over je eigen organisatie en over je eigen rol en benodigde attitude om die waar te gaan maken.

Onderwerpen

Belangrijke onderwerpen die tijdens de masterclass aan de orde komen zijn: - De impact van dynamiek in de bedrijfsomgeving op organisaties

 • Omgaan met complexiteit
 • Toekomstbestendigheid
 • Strategische leiderschapscompetenties
 • Kerntaken van leiders
 • Holistisch kijken naar organisaties
 • Aanpak voor het versterken van toekomstgerichtheid

Voor wie

Voor leiders die de toekomstgerichtheid van hun organisatie willen versterken. Wil jij:

 • Je organisatie beter leren kennen, begrijpen waar de strategische uitdagingen zitten en hoe je daarmee om kunt gaan?
 • Beter begrijpen welke invloed de dynamiek in jullie bedrijfsomgeving heeft op je organisatie en hoe je daarmee moet omgaan?
 • Kennismaken met een aanpak om de toekomst van je organisatie te leren kennen, daar nieuwe perspectieven voor te ontwikkelen en strategische veranderingen door te voeren?
 • Je strategische leiderschapscompetenties verder ontwikkelen?

Meld je dan aan voor de masterclass Strategisch leiderschap in turbulente tijden.

Opzet

Het programma is erop gericht leiders te inspireren om na afloop met vernieuwende concepten en praktische tools in hun eigen organisatie te werken aan een stralende toekomst. Het programma kent:

 • Inleidingen waarbij nieuwe theorieën en managementinstrumenten worden toegelicht, die worden geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk;
 • Oefeningen om te reflecteren op ieders eigen praktijk, maar ook om te leren werken met die theorieën en instrumenten.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, waarbij deelnemers leren van de docent, maar ook van elkaar. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass

Na afloop van de masterclass:

Heb je:

 • Kennis over krachtige concepten, aanpakken en tools, die je in je organisatie kunt inzetten om te blijven zorgen voor toekomstig succes
 • Nieuwe inzichten en toekomstperspectieven voor je organisatie
 • Nieuwe ideeën over hoe je je rol als strategisch leider kunt vormgeven en hoe je kunt bijdragen aan innovatie en wendbaarheid

Kun je:

 • Holistisch kijken naar je organisatie en de voordelen daarvan benoemen
 • Strategische vraagstukken in je organisatie beter duiden en aangeven welke benadering nodig is om die op te lossen
 • Nieuwe, innovatieve manieren introduceren in je organisatie om op een andere manier te werken aan toekomstig succes

Ben je:

 • Geïnspireerd om het geleerde daadwerkelijk in je eigen organisatie toe te passen
 • Een betere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over de toekomst van je organisatie

Inhoud

Dag 1: De hedendaagse context van organisaties

 • Met welke veranderingen in de bedrijfsomgeving hebben leiders zoal te maken en hoe is dat van invloed op hun organisatie?
 • Wat betekenen die veranderingen en hoe beïnvloedt dat de complexiteit en besluitvorming in organisaties?
 • Hoe stel je de toekomstbestendigheid van een organisatie vast en hoe maak je dat concreet, meetbaar en bespreekbaar?

Dag 2: Holistisch strategisch raamwerk

 • Voor leiders wordt het steeds belangrijker om systemisch en holistisch te kijken naar hun organisatie, maar hoe doe je dat?
 • Welke strategische keuzes zijn er zoal te maken over een organisatie en hoe weet je of je de juiste keuzes hebt gemaakt?
 • Welke afwegingen zijn relevant bij het maken van strategische keuzes?

Dag 3: Werken aan toekomstgerichtheid

 • Wat zijn de kerntaken van leiders bij het versterken van toekomstgerichtheid en welke ?
 • Wat is een geschikte aanpak om de toekomstgerichtheid van een organisatie te versterken?
 • Wat maakt die aanpak geschikt c.q. welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan die aanpak?
 • Hoe voer je strategische veranderingen succesvol door in een organisatie?

Praktische informatie

Data

Het programma Strategisch Leiderschap in onstuimige en onzekere tijden start 2 keer in 2022, namelijk in mei en november.

Duur van het programma

Het programma kent 3 lesdagen en heeft een doorlooptijd van een maand. 

Investering

De investering bedraagt € 2.250,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff

Kerndocent

Dr.ir. Norbert Greveling is kerndocent bij deze masterclass. Hij is thought leader bij het FPSM Expertisecentrum en grondlegger van de Straleno Methodiek. Norbert heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien heeft hij een paar ondernemingen opgericht, waaronder FPSM. Verder heeft hij in de afgelopen 15 jaar drie managementboeken geschreven en is hij ca. 10 jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Data en locatie:

 • STL2022-02 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 1 november 2022
  • Dag 2: 15 november 2022
  • Dag 3: 29 november 2022
  Locatie: Better Meetings, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz (Zeist).

 • STL2023-01 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 8 maart 2023
  • Dag 2: 22 maart 2023
  • Dag 3: 4 april 2023
  Locatie: Better Meetings, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz (Zeist).

Aanmelden voor deze masterclass