TGO-Methodiek

De TGO-methodiek is ontwikkeld voor leiders die de toekomstgerichtheid van hun bedrijf of instelling willen versterken. De meeste organisaties beschikken niet over een aanpak om op gestructureerde wijze hun strategische keuzes aan te passen en strategische vooruitgang te realiseren. Terwijl dat nu juist de kern is om te zorgen voor een succesvolle toekomst. De methodiek geeft leiders houvast bij het realiseren van een succesvolle toekomst.

TGO-visie

De TGO-methodiek is voortgekomen uit een heldere visie over de toekomstbestendigheid van organisaties en de rol van leiders. Kenmerkend is de verschuiving van aandacht die nodig is bij leiders.

Meer weten? Klik dan op onderstaande button.

TGO-visie

TGO-concepten

De TGO-methodiek is ontwikkeld vanuit een aantal hedendaagse en innovatieve concepten en theorieën. Kenmerkend is de systemische en holistische benadering van organisaties.

Wil je meer weten over de krachtige concepten die ten grondslag liggen aan de TGO-methodiek?

TGO-concepten

TGO-aanpak

De TGO-methodiek bevat een heldere aanpak voor het werken aan toekomstig succes en onderkent daarbij verschillende rollen die leiders kunnen aannemen. Kenmerkend is de benadering van strategisch managen als dynamisch en continu proces in organisaties.

Wil je meer weten over de TGO-aanpak?

TGO-aanpak

TGO-tools

De TGO-methodiek bevat een aantal zeer praktische tools die leiders kunnen toepassen om meer te weten te komen over hun eigen organisatie en daar met elkaar de discussie over te kunnen voeren. Kenmerkend is dat abstracte begrippen als toekomstbestendigheid en strategische vooruitgang op relatief eenvoudige wijze concreet, meetbaar en bespreekbaar gemaakt kunnen worden.

Ben je benieuwd naar de tools?

TGO-tools

TGO-technieken

Bij toepassing van de TGO-methodiek onderkennen we verschillende technieken waar leiders gebruik van kunnen maken om te werken aan een succesvolle toekomst. Kenmerkend zijn de praktische toepasbaarheid en het inzicht dat ontstaat bij toepassing in je eigen organisatie.

Meer informatie over TGO-technieken is binnenkort beschikbaar.

TGO-handboek

Om de TGO-methodiek toegankelijk te maken en toe te kunnen passen, hebben we een online handboek opgesteld. Kenmerkend is de samenhang tussen TGO-visie, TGO-aanpak, TGO-concepten, TGO-tools en TGO-technieken, wat het aantrekkelijk maakt om de TGO-methodiek in zijn geheel toe te passen.

Meer informatie over het TGO-handboek is in de tweede helft van 2022 beschikbaar.

Heb je meer vragen of wil je meer weten over de TGO-methodiek en voorbeelden zien hoe die wordt toegepast en wat dat zoal oplevert?

Neem dan contact met ons op. Of kom geheel vrijblijvend naar één van onze kennismakingsbijeenkomsten.

Lees meer over kennismaken met FPSM