Over FPSM

FPSM is een samenwerkingsverband van ondernemende professionals die met elkaar delen dat ze als specialist in toekomstgericht organiseren willen bijdragen aan een stralende toekomst van organisaties en hun leiders. Simpelweg omdat stralende organisaties bijdragen aan het geluk en werkplezier van leiders en medewerkers en aan dat van hun klanten, business partners en stakeholders. Daarmee dragen stralende organisaties bij aan een stralende maatschappij.

De bindende factor in het samenwerkingsverband is de TGO-methodiek, een krachtige benadering die is ontwikkeld voor leiders om op een systematische manier te werken aan een stralende toekomst voor hun organisatie.

Het samenwerkingsverband kent de volgende onderdelen:

FPSM professionals

De FPSM Professionals hebben doorgaans ruime ervaring in een bepaald vakgebied of sector, en zijn zich vanuit die brede basis gaan specialiseren in strategisch managen. De combinatie van deskundigheid en professionaliteit maakt ze tot ideale gesprekspartners voor leiders die actief willen werken aan het versterken van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen zij worden ingezet als facilitator, adviseur, procesbegeleider of coach. Dat kan zowel binnen hun eigen organisatie maar de meeste FPSM professionals werken voor externe opdrachtgevers en passen de TGO-methodiek toe vanuit hun eigen praktijk.

De ondernemende FPSM professionals zijn:

Norbert Greveling

06-51265546

linkedin/norbertgreveling

Roland Bushoff

06-51517422

linkedin/rolandbushoff

Paul Handgraaf

06-22967790

linkedin/paulhandgraaf

Paul Swaab

06-27038505

linkedin/paulswaab

Martin Baai

06-15060231

linkedin/martinbaai

FPSM Expertisecentrum

Het FPSM Expertisecentrum voert vier kernactiviteiten uit:

  • R&D
  • Training
  • Netwerkbeheer
  • Marketing

De R&D activiteiten van het centrum betreffen vooral de ontwikkeling en beheer van de TGO-methodiek en het toegankelijk maken daarvan voor leiders en FPSM professionals. 

Onderdeel van het expertisecentrum is de FPSM Academy die trainingen ontwikkelt, organiseert en levert aan leiders en FPSM professionals die willen werken met de TGO-methodiek.

Het centrum houdt zich daarnaast bezig met het beheer van het netwerk met FPSM professionals. Het expertisecentrum draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de werkzaamheden die individuele professionals leveren aan hun opdrachtgevers, maar ziet wel toe op de kwaliteit van de professionals die onderdeel uitmaken van het FPSM netwerk. In dat kader verzorgt het FPSM Expertisecentrum naast training ook coaching aan FPSM professionals die vanuit hun eigen praktijk de TGO-methodiek toepassen.

Tenslotte voert het expertisecentrum marketingactiviteiten uit ter promotie van FPSM. Zo organiseert en verzorgt het centrum bijeenkomsten voor leiders en professionals die nader willen kennismaken met FPSM.
Het expertisecentrum staat onder leiding van Norbert Greveling.

FPSM Adviesraad

De FPSM Adviesraad is in het leven geroepen om de symbiose en onderlinge samenwerking tussen het FPSM Expertisecentrum en de FPSM Professionals te versterken. Voor het expertisecentrum is het belangrijk te weten welke vragen, behoeften en ideeën leven bij professionals die in de dagelijkse praktijk met de TGO-methodiek werken. Daarnaast is het voor professionals belangrijk om de plannen van het expertisecentrum te kennen en daaraan bij te kunnen dragen. De Adviesraad kent drie commissies:

  • TGO-methodiek
  • Marketing
  • Professionele netwerk

Aansluiten

Zou je willen aansluiten bij FPSM?

Lees meer over aansluiten bij FPSM