Norbert Greveling

Norbert Greveling is gespecialiseerd in toekomstgericht organiseren. Hij vindt het leuk om creatief en innovatief bezig te zijn in het vakgebied strategisch management en anderen daarmee te inspireren. Dat doet hij bijvoorbeeld door zijn ervaringen en inzichten om te zetten in vernieuwende inzichten en managementinstrumenten en die toegankelijk te maken via onder andere publicaties en opleidingen. Hij is de bedenker/ontwikkelaar van de TGO-methodiek en thought leader bij het FPSM Expertisecentrum.

Profiel

Dr.ir. Nobert Greveling heeft ruim 30 jaar ervaring als consultant bij minstens 200 opdrachtgevers, waaronder middelgrote organisaties, multinationals en startende ondernemingen in het bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast is hij ondernemer, docent, auteur en innovator in het vakgebied strategisch management. Hij is zeer betrokken bij opdrachtgevers en zet zich graag in om hun organisatie vooruit te brengen. Soms als consultant, maar steeds vaker als begeleider van strategische veranderingsprocessen en als coach van leiders die zich verder willen ontwikkelen. Als consultant en procesbegeleider wordt hij vooral gewaardeerd vanwege de structuur en rust die hij brengt bij complexe en veelzijdige strategische vraagstukken, maar ook door de doortastende manier waarop hij mensen met vaak tegengestelde belangen meeneemt en hoe hij zorgt voor draagvlak voor vaak moeilijke strategische keuzes. Als auteur en docent wordt hij vooral gewaardeerd vanwege zijn toegankelijke stijl, enthousiasme en vernieuwende inzichten.

Ervaringen

Als adviseur heeft Norbert de meeste ervaring opgedaan in het bedrijfsleven en in de zorgsector. Daar heeft hij zich beziggehouden met uiteenlopende strategische vraagstukken. Zo heeft hij diverse organisaties ondersteund bij hun strategische heroriëntatie en bij de uitvoering van strategische initiatieven. Daarbij was altijd wel sprake van gecombineerde commerciële, financiële, organisatorische, bestuurlijke, juridische en personele complexiteit met uiteenlopende belangen. Voor Norbert kon de complexiteit nooit genoeg zijn en zijn opdrachten zijn steevast naar grote tevredenheid van opdrachtgevers uitgevoerd.

Naast ervaring als consultant heeft Norbert leidinggevende ervaring opgedaan in verschillende organisaties waar hij bovendien eindverantwoordelijk was. Zo was hij rond de eeuwwisseling enige tijd directeur van de IBM Consulting Group in Nederland en later bij Business Fit-ality, een adviesbureau dat hij zelf heeft opgericht. Vanuit een adviesopdracht was hij onlangs ruim 1,5 jaar interim lid raad van bestuur van SHO Groep BV, een medisch diagnostisch centrum voor de eerstelijn dat zelfstandig niet toekomstbestendig was en onder zijn leiding is verkocht en is overgenomen door Unilabs Nederland BV. Verder heeft Norbert ervaring opgedaan als toezichthouder bij een paar zorginstellingen. 

Achtergrond

Norbert is cum laude afgestudeerd en gepromoveerd in de Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven op het onderwerp ICT strategie. In die tijd is zijn belangstelling voor het adviesvak ontstaan. De eerste ervaringen in dat vak heeft hij opgedaan bij de IBM Consulting Group. Van daaruit heeft hij onder andere een methodologie ontwikkeld voor management consulting die IBM wereldwijd is gaan gebruiken en waar hij een Outstanding Innovation Award voor heeft ontvangen. Wat het extra bijzonder maakte, was dat het de eerste keer was dat de CEO van IBM een dergelijke award uitreikte aan iemand buiten de traditionele R&D omgeving waar vooral hardware en software werd ontwikkeld.

Aan het begin van deze eeuw vervolgde Norbert zijn carrière als adviseur bij Twynstra Gudde. Daar heeft hij een aantal jaren gewerkt als senior partner, waar hij mede verantwoordelijk was voor het segment bedrijfsleven. Bij Twynstra Gudde heeft hij vooral veel geleerd over verandermanagement, waar hij naderhand veel plezier van heeft gehad.

Vervolgens heeft hij in 2004 Business Fit-ality opgericht, een adviesbureau voor strategieontwikkeling en procesbegeleiding bij strategische veranderingen. Dat bedrijf groeide en bloeide goed, maar als gevolg van de financiële crisis heeft Norbert zijn bedrijf Business Fit-ality in 2009 afgebouwd naar een eenmansbedrijf. Een rode draad bij zijn opdrachten sindsdien was het vormgeven en realiseren van strategische samenwerkingsverbanden maar ook het opheffen daarvan. Sinds 2013 is hij bij Business School Nederland actief als docent strategisch management in verschillende MBA-programma’s en in hun DBA programma in China.

Al sinds zijn studie probeert Norbert te begrijpen wat de oorsprong is van het verschil in succes tussen organisaties. Zijn jarenlange zoektocht heeft geresulteerd in een aantal managementboeken. De enthousiaste reacties op het meest recente boek Strategisch managen in turbulente tijden, Leren je organisatie toekomstbestendig te maken uit 2019 dat hij samen met Roland Bushoff schreef, vormden voor Norbert de aanleiding om FPSM te starten. Als leider bij het FPSM Expertisecentrum is hij daar opnieuw een methodiek gaan ontwikkelen, de TGO-methodiek, die de basis vormt voor een uniek samenwerkingsverband en een innovatief business concept.