FPSM voor leidinggevenden

Onder leidinggevenden verstaan wij leiders in organisaties met verantwoordelijkheid voor een geheel bedrijf of instelling, een divisie, businessunit of afdeling. Vaak is dat een groep mensen die als directieteam of MT werkzaam is in een organisatie. Bij kleinere organisaties kan het ook een DGA of ondernemer zijn.

Hieronder lees je waarom we ons op deze groep richten, wat we voor hen willen betekenen en wat we daarvoor doen.

Waarom we doen wat we doen

Bij FPSM hebben we de visie dat leidinggevenden continu over de juiste kennis en competenties beschikken om in het huidige VUCA-tijdperk voor hun organisatie de beste strategische keuzes te maken en door te voeren. Dat is wat me nastreven en waar we elke dag met plezier aan werken.

Het is niet dat we twijfelen aan de aanwezige kennis en competenties bij leidinggevenden. Maar in onze visie is een paradigmaverandering nodig bij leidinggevenden om te kunnen blijven zorgen voor een rooskleurige toekomst voor hun organisatie. Die verandering is cruciaal, aangezien we in een tijdperk leven, waarin organisaties geconfronteerd worden met een alsmaar toenemende:

 • Snelheid waarmee veranderingen zich voltrekken in de bedrijfsomgeving. Als gevolg van onder andere digitalisering en ecologische bewustwording dienen zich nieuwe kansen aan, maar verandert ook het gedrag bij consumenten en bedrijven in hoog tempo.
   
 • Onzekerheid over wat er gaat gebeuren. Als gevolg van o.a. (geo)politieke, economisch en maatschappelijke ontwikkelingen, zijn voorspellingen op het gebied van prijsstijgingen, beschikbaarheid van grondstoffen, marktontwikkelingen, supply chains, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, etc. steeds minder betrouwbaar en relevant.
   
 • Complexiteit of zelfs chaos bij belangrijke vraagstukken. Steeds vaker blijkt dat vraagstukken niet meer vanuit één discipline opgelost kunnen worden, maar dat vanwege de samenhang met andere vraagstukken of vanwege de afhankelijk van andere systemen en ketenpartners, oplossingen zich niet eenvoudig aandienen.
   
 • Ambiguïteit over de informatie die wordt aangereikt. Data over allerlei onderwerpen zoals marktontwikkelingen en de eigen organisatie komt steeds makkelijker en in grote hoeveelheden beschikbaar. Maar steeds vaker doet ze de vraag wat daarvan waar of correct is, en wat niet. Welke data, bronnen en systemen zijn echt betrouwbaar? Niet alleen op social media en nieuwskanalen, ook binnen organisaties is dat een relevante vraag.

Veruit de meeste leidinggevenden hebben nooit geleerd om te gaan met dit soort omstandigheden. Dat was bij de meeste organisaties ook niet nodig. Laat staan om in die omstandigheden te zorgen voor een toekomstbestendige koers voor hun organisatie. Om in onstuimige omstandigheden de juiste strategische keuzes te maken, vereist nieuwe competenties. Het vraagt onder andere om een holistische manier van kijken naar de eigen organisatie en de omgeving waarin die functioneert, een dynamische aanpak om te werken aan toekomstig succes en een andere visie op de rol en kerntaken als leidinggevende en op strategisch leiderschap.

Wij beschouwen het als onze missie om leidinggevenden te ondersteunen bij deze transformatie. Zodat hun organisaties zich toekomstgericht kunnen blijven ontwikkelen en uitzicht houden op een rooskleurige toekomst.

 

Hoe we dat doen

We doen dat met de innovatieve Straleno Methodiek, die we op verschillende manieren ter beschikking stellen aan leidinggevenden. Door toepassing van deze methodiek blijf je op een systematische manier kennis en inzichten ontwikkelen over je eigen organisatie en de omgeving waarin die functioneert, wat je als leidinggevenden in staat stelt om daar met elkaar de juiste strategische keuzes over te maken en de juiste strategische initiatieven mee door te voeren. De Straleno Methodiek bevat:

 • Verschillende concepten waarmee je als leidinggevende holistisch leert kijken naar je organisatie.
 • Een aanpak voor toekomstgericht organiseren, waarmee je als leidinggevenden op dynamische wijze blijft werken aan het toekomstig succes van je organisatie.
 • Tools en technieken om nieuwe kennis te vergaren over je organisatie en de dynamiek in de bedrijfsomgeving, waardoor je als leidinggevenden als het nodig is snel nieuwe strategische keuzes kunt maken en doorvoeren.

De methodiek is zeer vernieuwend en veelomvattend, maar ook eenvoudig om te leren kennen en vrij gemakkelijk om mee te experimenteren. We blijven de Straleno Methodiek verder ontwikkelen.

Wat we doen

We zijn op verschillende vlakken actief om leidinggevenden te ondersteunen bij hun streven naar toekomstig succes:

 • We stellen content, papers en tools online ter beschikking die leiders kunnen helpen bij het toepassen van de Straleno Methodiek in hun organisatie, zonder externe ondersteuning.
  Bekijk onze papers en tools.
 • We verzorgen masterclasses op het gebied van strategisch leiderschap, om leidinggevenden te bekwamen in nieuwe strategisch leiderschapscompetenties.
  Bekijk onze Masterclass Strategisch leiderschap in onstuimige tijden.
 • Onze professionals ondersteunen leidinggevenden in hun organisatie met verschillende unieke diensten om hen op weg te helpen toekomstgericht te organiseren en strategisch te managen.
  Bekijk het FPSM-dienstenaanbod.

Daarnaast leiden we ervaren professionals op, om zoveel mogelijk leidinggevenden te kunnen ondersteunen bij hun streven naar toekomstig succes en het versterken van hun competenties.

Bekijk onze Masterclass Straleno Methodiek voor professionals.

Tevens verzorgen we een masterclass voor toezichthouders van leidinggevenden, zodat zij vanuit hun functie en verantwoordelijkheid in staat zijn leidinggevenden op adequate wijze te ondersteunen bij het uitstippelen en varen van een toekomstbestendige koers.

Bekijk onze Masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid.