Kennismaken met de Straleno Methodiek

Kom kennismaken met de baanbrekende Straleno Methodiek voor strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling! Laat je inspireren over een innovatieve manier van werken aan een bloeiende toekomst voor je organisatie en persoonlijke groei op het gebied van strategisch leiderschap. Bij toepassing van de Straleno Methodiek gaat dat hand in hand, volgens de eisen die het huidige VUCA-tijdperk daaraan stelt.

Meld je aan voor een kennismakingsbijeenkomst. Gratis, vrijblijvend en ongetwijfeld inspirerend!

Aanmelden voor kennismakingsbijeenkomst

Als leidinggevende sta je voor de opgave om in dit turbulente tijdperk een geschikte, toekomstbestendige koers te varen met je organisatie. Met die opgave voor ogen is de Straleno Methodiek ontwikkeld, om jou als leider daarbij te ondersteunen. Welke leiderschapscompetenties zijn daarbij nodig en hoe moet de organisatie zich ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst? 

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst vertellen we daar alles over. Nieuwe concepten en praktische tools komen aan de orde die je als leider eenvoudig kunt toepassen in je organisatie. De toepassing van die nieuwe instrumenten illustreren we met voorbeelden uit de praktijk. Tevens maken we inzichtelijk op welke manieren je de Straleno Methodiek kunt toepassen in je organisatie. Bovendien maken we duidelijk hoe die toepassing resulteert in persoonlijke groei van leiders op het gebied van strategisch leiderschap en parallel daaraan in de toekomstige bloei van hun organisatie. En dat in één middag!

Algemene informatie

Bedoeld voor:

Leidinggevenden en professionals met belangstelling voor strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling, met een sterke drive om in dit veranderde tijdperk te zoeken naar nieuwe inzichten en benaderingen om zichzelf en hun organisatie structureel vooruit te helpen     

Doel:

 • Kennismaken met een innovatieve en verfrissende benadering voor strategisch leiderschaps- en organisatieontwikkeling
 • Verkennen van verschillende manieren waarop de Straleno Methodiek toegepast kan worden zoals met of zonder externe ondersteuning
 • Kennis nemen van voorbeelden uit organisaties die de Straleno Methodiek hebben toegepast
 • Nagaan van relevantie om de Straleno Methodiek in je eigen omgeving toe te passen

Duur:

1 dagdeel (middag)

Gastheer/gastvrouw:

 • Straleno adviseur

Spreker:

Onderwerpen:

 • De uitdagingen die het VUCA-tijdperk met zich meebrengt voor strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling
 • Introductie op de Straleno Methodiek
 • Mogelijkheden voor en ervaringen met de toepassing van de Straleno Methodiek

Opzet:

Het is een interactieve bijeenkomst met inspirerende inleidingen over bovenstaande onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst worden theoretische beschouwingen afgewisseld met concrete praktijkvoorbeelden. Als deelnemer wordt je uitgedaagd om te reflecteren op je eigen denkbeelden, ervaringen en organisatie. De bijeenkomst sluiten we af met een case uit de praktijk van een organisatie die de Straleno Methodiek is gaan toepassen. Na afloop volgt een informeel deel om na te praten en nader kennis te maken.

Levert op:

Nieuwe inzichten in strategisch leiderschap en organisatieontwikkeling en ideeën om die toe te passen in je eigen organisatie.

Na afloop van deze sessie:

 • Kun je toelichten waarom dit VUCA-tijdperk met alsmaar toenemende onzekerheid en complexiteit vraagt om nieuwe strategische leiderschapscompetenties en een andere manier van organisatieontwikkeling 
 • Kun je belichten wat de Straleno Methodiek baanbrekend maakt
 • Heb je een beeld over wat toepassing van de Straleno Methodiek voor jou en je organisatie zou kunnen betekenen en welke stappen je kunt zetten om dat te doen

De beantwoording van de volgende vragen staat centraal:

 • Wat behelst de Straleno Methodiek, welke ideeën liggen daaraan ten grondslag en met welk oogmerk is die methodiek ontwikkeld?
 • Hoe kun je als leider in een organisatie gebruik maken van de Straleno Methodiek?
 • Welke ondersteuning kan worden geboden bij het leren werken met de Straleno Methodiek?
 • Wat levert toepassing van de Straleno Methodiek op?

Praktische informatie

Kosten/investering:    

Geen, deelname is gratis én vrijblijvend.

Natuurlijk hopen we dat je na afloop van dit programma meer wilt gaan doen met de Straleno Methodiek, dat je er meer over wilt weten of dat je de Straleno Methodiek direct al wilt gaan gebruiken in je eigen omgeving. Maar deelname aan dit programma is geheel vrijblijvend. We gaan je niet overtuigen en je wordt nergens toe verplicht. We vinden het gewoon leuk dat je deel wilt nemen en kennis wilt maken met ons en ons gedachtengoed.

Duur:    

 • Start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
 • Pauze omstreeks 15.00 uur
 • Eind programma om 16.30 uur, borrel na afloop

Aantal deelnemers:    

10-20 deelnemers

Data en locatie:

Aanmelden