Kennismaken met FPSM en de TGO-methodiek

Kom kennismaken met FPSM. Deelname is gratis en vrijblijvend. Leg nieuwe contacten en laat je inspireren over een innovatieve en verfrissende manier om toekomstgericht te werken aan je organisatie!

Aanmelden voor kennismakingsbijeenkomst

Vrijwel iedereen is het er in dit woelige tijdperk over eens dat het werken aan een stralende toekomst een dynamische aanpak van leiders vraagt. Maar hoe pak je dat dan aan? Hoe vaar je als leidinggevenden een toekomstbestendige koers met je organisatie? Hoe kun je daar als professional bij ondersteunen? En wat betekent die dynamiek voor toezichthouders?

Leidinggevenden, professionals en toezichthouders staan voor de opgave om voor hun organisatie een geschikte aanpak te hanteren bij het uitstippelen en varen van een toekomstgerichte koers. Met die opgave voor ogen hebben wij de TGO-methodiek ontwikkeld. Bij de kennismakingsbijeenkomst Kennismaken met FPSM en de TGO-methodiek vertellen we daar graag meer over en illustreren we nieuwe tools en concepten met voorbeelden uit de praktijk.

Algemene informatie

Bedoeld voor:

Nieuwsgierige leidinggevenden, professionals en toezichthouders met belangstelling voor strategisch leiderschap en strategische vraagstukken bij organisatie

Doel:

 • Kennismaken met een innovatieve en verfrissende aanpak om toekomstgericht te werken aan organisaties
 • Kennismaken met FPSM, een organisatie die is gespecialiseerd in strategisch leiderschap en toekomstgericht organiseren

Duur:

1 dagdeel (middag)

Gastheer/gastvrouw:

 • Een van onze FPSM professionals

Spreker:

Onderwerpen:

 • Hedendaagse uitdagingen op het gebied van strategisch leiderschap
 • TGO-methodiek
 • Introductie FPSM
 • Praktijkvoorbeelden

Opzet:

Het is een interactieve bijeenkomst met inspirerende inleidingen over bovenstaande onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst worden theoretische beschouwingen afgewisseld met concrete praktijkvoorbeelden. Als deelnemer wordt je uitgedaagd om te reflecteren op je eigen denkbeelden, ervaringen en organisatie. De bijeenkomst sluiten we af met een case uit de praktijk van een organisatie die de TGO-methodiek is gaan toepassen. Na afloop volgt een informeel deel om na te praten en nader kennis te maken.

Levert op:

Nieuwe contacten en nieuwe ideeën om toekomstgericht te gaan werken aan een stralende toekomst.

Na afloop van deze sessie:

 • Kun je toelichten waarom dit tijdperk met alsmaar toenemende onzekerheid en complexiteit vraagt om een nieuwe manier van toekomstgericht werken aan organisaties
 • Heb je een beeld over wat toepassing van de TGO-methodiek voor jou en je organisatie zou kunnen betekenen
 • Heb je een indruk over de meerwaarde van FPSM bij het voorbereiden op een stralende toekomst van jezelf en je organisatie

Inhoud van het programma

 • Wat is FPSM en waarom is het opgericht?
 • Waarom een nieuwe benadering voor strategische managementvraagstukken?
 • Wat behelst de TGO-methodiek en wat levert toepassing daarvan op?
 • Wat kan FPSM voor mij/mijn organisatie betekenen?

Praktische informatie

Kosten/investering:    

Geen, deelname is gratis.

Natuurlijk hopen we dat je na afloop van dit programma meer wilt gaan doen met de TGO-methodiek en dat we je daar vanuit FPSM mee kunnen ondersteunen. Maar deelname aan dit programma is geheel vrijblijvend. We gaan je niet overtuigen en je wordt nergens toe verplicht. We vinden het gewoon leuk dat je deel wilt nemen en kennis wilt maken met ons en ons gedachtengoed.

Duur:    

 • Start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur
 • Pauze omstreeks 15.00 uur
 • Eind programma om 16.30 uur, borrel na afloop

Aantal deelnemers:    

10-20 deelnemers

Data en locatie:

Aanmelden