FPSM voor professionals

Onder professionals verstaan we mensen die leidinggevenden vaak met raad en daad vanuit specifieke competenties bijstaan. Dat kan op allerlei gebieden zijn. Waar wij ons vooral op richten zijn professionals met expertise op het gebied van strategie-, organisatie- en teamontwikkeling en ervaring met het begeleiden van strategische innovatie- en veranderingsprocessen in organisaties. Dat kunnen externe adviseurs of bedrijfscoaches zijn die als zzp-er werkzaam zijn, maar het kunnen ook bestuurssecretarissen zijn of P&O managers/adviseurs.

Hieronder lees je waarom wij ons op deze groep richten, wat we voor hen willen betekenen en wat we daarvoor doen.

Waarom we doen wat we doen

Bij FPSM hebben we de visie dat leidinggevenden continu over de juiste competenties beschikken, zodat zij in het huidige VUCA-tijdperk voor hun organisatie de beste strategische keuzes weten te maken en door te voeren. Dat is wat me nastreven en waar we elke dag met plezier aan werken.

Het vereist een paradigmaverandering bij leidinggevenden, zoals andere manieren van kijken naar hun organisatie en de omgeving waarin die functioneert en andere manier van werken aan toekomstig succes. Daar hebben leidinggevenden in veel gevallen enige tijd professionele ondersteuning bij nodig. Om die reden beschouwen we het deels als onze missie om een community met FPSM professionals op te bouwen, die leidinggevenden op kwalitatief hoogwaardige manier kunnen ondersteunen om die transitie door te maken en willen werken aan een toekomstbestendige organisatie.

 

Hoe we dat doen

In de kern komt het erop neer dat we professionals een platform, ontwikkelingsmogelijkheden en een identiteit bieden als specialist in toekomstgericht organiseren. De Straleno Methodiek staat dan ook centraal bij de FPSM community. Afgeleid van die methodiek zijn voor FPSM professionals specifieke methoden, technieken en tools ontwikkeld die zij kunnen gebruiken bij het aanbieden en uitvoeren van diensten aan leidinggevenden in organisaties, die toekomstgericht willen werken en de toekomstbestendigheid van hun organisatie willen versterken.

Zakelijk gezien hebben we de ontwikkeling, toepassing en professionele ondersteuning van de Straleno Methodiek grotendeels ontkoppeld. De ontwikkeling van die methodiek vindt plaats bij het FPSM Expertisecentrum, de toepassing geschiedt door leidinggevenden in organisaties en de professionele ondersteuning van die leiders geschiedt door FPSM professionals. Professionals kunnen onderdeel worden van de FPSM community door een community overeenkomst te sluiten met het FPSM Expertisecentrum.

Indien leidinggevenden overwegen om gebruik te maken van professionele ondersteuning bij de toepassing van de Straleno Methodiek in hun organisatie, kunnen ze dat kenbaar maken bij het FPSM Expertisecentrum. Maar het FPSM Expertisecentrum sluit zelf geen zakelijke overeenkomsten met opdrachtgevers voor professionele ondersteuning en zal in zo’n situatie doorverwijzen naar een FPSM professional. FPSM Professionals brengen voorstellen uit voor die ondersteuning en sluiten zelfstandig dergelijke overeenkomsten, voor eigen rekening en risico.

Om de beoogde paradigmaverandering te realiseren bij leidinggevenden, hebben het FPSM Expertisecentrum en de professionals uit de FPSM community elkaar hard nodig. Ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Wat we doen

Het FPSM Expertisecentrum is op verschillende vlakken actief om FPSM professionals zowel zakelijk als professioneel te ondersteunen en de FPSM community te versterken:

 • We stellen online papers en tools ter beschikking die professionals kunnen helpen bij het toepassen van de Straleno Methodiek.
  Bekijk onze papers en tools.
 • We ontwikkelen methoden en diensten die professionals kunnen aanbieden aan potentiële opdrachtgevers.
  Bekijk het FPSM aanbod.
 • We voeren marketingactiviteiten uit om de FPSM diensten onder de aandacht te brengen van potentiële opdrachtgevers.
  Bekijk bijv. de FPSM Kennismakingsbijeenkomsten.
 • We verzorgen masterclasses op het gebied van toekomstgericht organiseren, zoals de Masterclass Straleno Methodiek voor professionals.
 • We coachen professionals bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

We hebben een FPSM adviesraad in het leven geroepen om professionals mee te laten denken over de verdere ontwikkeling van de Straleno Methodiek en de ontwikkeling van FPSM. Daarnaast organiseren we inspirerende bijeenkomsten met FPSM professionals om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en nieuwe ideeën op te doen voor verrijking van de Straleno Methodiek. Verder monitoren we de inspanningen en kwaliteit die FPSM professionals leveren bij opdrachtgevers om te borgen dat de FPSM community de juiste kwaliteit blijft leveren.

Overweeg je om je als professional aan te sluiten bij de FPSM community? Bekijk dan Aansluiten bij FPSM.