FPSM voor toezichthouders

Bij FPSM hebben we de visie dat leiders er goed aan doen om op een gestructureerde en systematische wijze te werken aan hun organisatie om te blijven zorgen voor toekomstig succes. Naast een toekomstgericht werkwijze vereist de alsmaar toenemende dynamiek in de bedrijfsomgeving van organisaties, dat hun leiders andere manieren van kijken en denken gaan hanteren.

Waarom we doen wat we doen

Bij FPSM hebben we voor ogen dat leidinggevenden over de juiste competenties beschikken, zodat zij in het huidige VUCA-tijdperk voor hun organisatie de beste strategische keuzes weten te maken en door te voeren. Dat is wat me nastreven en waar we elke dag met plezier aan werken.

Het VUCA-tijdperk vereist een paradigmaverandering bij leidinggevenden, zoals andere manieren van kijken naar hun organisatie en de omgeving waarin die functioneert en andere manier van werken aan toekomstig succes. Maar het vraagt ook om ander toezicht. Voor toezichthouders is het belangrijk dat zij vanuit hun controlerende taak zelf snel een beeld kunnen vormen over de toekomstbestendigheid van hun organisatie en de impact die disruptieve veranderingen in de bedrijfsomgeving daarop kunnen hebben. Bij hun adviserende taak is het belangrijk dat zij hun leidinggevenden adequaat kunnen ondersteunen bij het streven naar toekomstig succes en eventueel bij de ontwikkeling van competenties die zij daarvoor nodig hebben. Wij beschouwen het deels als onze missie om toezichthouders te ondersteunen bij het vormgeven van een proactieve rol op het gebied van de toekomstbestendigheid van hun organisatie.

Hoe we dat doen

We ondersteunen toezichthouders met een aantal Straleno concepten en enkele Straleno tools die relevant zijn voor het houden van toezicht in onstuimige tijden, waarmee we hun cognitieve vaardigheden op het gebied van strategisch management versterken. Het accent van onze ondersteuning ligt enerzijds op het creëren van bewustwording bij toezichthouders over wat zij zelf kunnen betekenen bij het versterken van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Daarnaast versterken we de competenties van toezichthouders op het gebied van strategisch management c.q. toekomstgericht organiseren, aansluitend op hun verantwoordelijkheid op dat gebied.

Wat we doen

Toezichthouders ondersteunen we concreet op verschillende manieren:

 • We stellen content en papers online ter beschikking die toezichthouders kunnen gebruiken om bij hun leidinggevenden aandacht te vragen voor het vraagstuk van toekomstbestendigheid.
  Bekijk onze papers.
   
 • We organiseren gratis kennismakingsbijeenkomsten, waarbij we nader ingaan op de rol van leidinggevenden en hun toezichthouders bij het versterken van de toekomstbestendigheid.
  Bekijk onze kennismakingsbijeenkomsten.
   
 • We verzorgen een masterclass specifiek voor toezichthouders, waarbij we onder andere concepten aanreiken die relevant zijn bij het toezichthouden op de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Waarbij we ook ingaan op de vraag hoe je als toezichthouder aandacht kunt vragen voor het versterken van de toekomstgerichtheid van organisaties en hoe je leidinggevenden daarbij kunt ondersteunen, zonder op hun stoel te gaan zitten.
  Bekijk onze Masterclass Toezichthouden op toekomstbestendigheid.
   
 • We stellen online tools ter beschikking, waarmee je als toezichthouder via een gratis proeflicentie zelf inzicht krijgt in de toekomstbestendigheid van je organisatie en in de strategische vooruitgang die wordt geboekt.
  Bekijk onze online tools.