FPSM Doelgroepen

Bij FPSM hebben we de visie dat leiders er goed aan doen om op een gestructureerde en systematische wijze te werken aan hun organisatie om te blijven zorgen voor toekomstig succes. Naast een toekomstgericht werkwijze vereist de alsmaar toenemende dynamiek in de bedrijfsomgeving van organisaties, dat hun leiders andere manieren van kijken en denken gaan hanteren.

Doelgroepen

Vanuit bovenstaande visie hebben wij nieuwe en samenhangende zienswijzen, denkwijzen en werkwijzen ontwikkeld, die we hebben samengebracht in de Straleno Methodiek. Toepassing van die methodiek is in onze opvatting cruciaal bij het versterken van toekomstbestendigheid van organisaties en het streven naar toekomstig succes. Daar dragen we graag aan bij, waarbij we ons richten op drie groepen, die de methodiek vanuit hun eigen invalshoek op een andere manier toepassen:

 • Leidinggevenden met eindverantwoordelijkheid in organisaties, zoals directie- en MT-leden. Dat kunnen ook divisie-, business unit- of afdelingsmanagers zijn, die verantwoordelijk zijn voor een relatief zelfstandig onderdeel van een organisatie.
  Klik hier als je meer wilt weten over wat we kunnen en willen beteken voor leidinggevenden.
   
 • Professionals die leidinggevenden doorgaans met specifieke expertise, ervaringen en vaardigheden ondersteunen bij strategie-, organisatie- en teamontwikkeling.
  Klik hier als je meer wilt weten over wat we kunnen en willen beteken voor professionals.
   
 • Toezichthouders, zoals commissarissen en bestuurders, die erop moeten toezien dat hun organisatie(onderdelen) zich goed blijven ontwikkelen en dat hun leidinggevenden daar op een goede manier mee bezig zijn.
  Klik hier als je meer wilt weten over wat we kunnen en willen beteken voor toezichthouders.

Toepasbaarheid

Wij richten ons niet op specifieke segmenten zoals bepaalde bedrijfstakken of typen organisaties. Ook de omvang, leeftijd, juridische structuur e.d. van organisaties is voor ons niet relevant. Onze Straleno Methodiek is universeel toepasbaar. De opgedane praktijkervaringen bij tientallen zeer uiteenlopende organisaties, laten dat zien.