Strategische review

Situatie

De strategische review is bedoeld als een verdiepingsslag voor leiders die de strategische keuzes in hun organisatie eens tegen het licht willen houden. Welke strategische keuzes zijn eigenlijk gemaakt in het verleden? En zijn dat nog steeds de juiste strategische keuzes om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien? Vooral voor leiders die nieuw zijn in een organisatie is het belangrijk om daar snel zicht op te krijgen.

De strategische review is dan ook vooral bedoeld voor leiders die zich willen herbezinnen op de toekomst van hun organisatie en zich afvragen of zich de vraag stellen of de huidige organisatie mee kan met de nieuwe koers die de leiding voor ogen heeft. 

De review kan worden voorafgegaan door een toekomstbestendigheidsscan. In dat geval is het al wat duidelijker welke strategische aandachtsgebieden van de organisatie extra geëvalueerd moeten worden, vanwege de issues die deze scan naar voren heeft gebracht. 

Activiteiten die we uitvoeren

Bij de strategische review voeren we de volgende activiteiten uit:

 1. Afstemming met de opdrachtgever over:
  1. Wie vanuit de organisatie deelneemt aan de review.
  2. Welke scope van de organisatie in acht genomen moet worden.
  3. Welke strategische aandachtsgebieden in het bijzonder geëvalueerd moeten worden.
  4. Werkplan/tijdspad van  de review.
 2. Per strategisch aandachtsgebied:
  1. Inventariseren van gemaakt strategische keuzes.
  2. Evalueren van de effecten van keuzes op de aantrekkelijkheid voor verschillende groepen belanghebbenden.
  3. Bespreken van ideeën/opties voor andere keuzes.
  4. Analyseren van de sterktes en zwaktes van de organisatie bij dat strategisch aandachtsgebied.
  5. Identificeren van strategische thema’s die van invloed zijn op het strategisch aandachtsgebied.
 3. Evalueren van de samenhang tussen de strategische aandachtsgebieden en nader duiden van strategische issues en potentieel voor de organisatie.
 4. Vaststellen van aanbevelingen en vervolgacties.
 5. Debriefing met de opdrachtgever.

Deze stappen worden doorgaans uitgevoerd in een doorlooptijd van 4-12 weken. Dat is vooral afhankelijk van het aantal strategische aandachtsgebieden dat aan de orde moet komen en de beschikbaarheid van de deelnemers. Het kan sneller, maar uit ervaring weten we dat de reflectie op gemaakte strategische keuzes niet alleen zeer waardevol is, maar ook de nodige doorlooptijd vergt.

Aanpak

De strategische review begint met het in kaart brengen van de huidige strategische keuzes. Daar hebben we een praktische tools voor ontwikkeld die onderdeel uitmaken van de Straleno Methodiek, namelijk canvassen. Voor elk strategisch aandachtsgebied is een uniek canvas ontwikkeld waarmee strategische keuzes kunnen worden geïnventariseerd. Vervolgens worden de strategische aandachtsgebieden besproken met een leiderschapsteam, waarbij de keuzes worden geëvalueerd, sterktes en zwaktes in kaart worden gebracht en strategische thema’s worden bepaald. 

Bij het beoordelen van strategische keuzes hanteren we verschillende criteria. De Straleno Methodiek hanteert een systemische manier van kijken naar organisaties. Daarbij gaat het er vooral om de samenhang tussen strategische keuzes te beoordelen. Het is vaak een gebrek aan samenhang dat toekomstig succes in de weg zit. Denk bijvoorbeeld aan een groeiambitie, zonder een krachtige manier om klanten te werven.

Daarbij gaat de Straleno Methodiek uit van een holistische denk- en zienswijze. Dat houdt in dat een organisatie wordt beschouwd als onderdeel van een groter geheel en dat strategische keuzes de aantrekkelijkheid van de organisatie op dat grotere geheel moeten vergroten. Ook dat nemen we mee in de strategische review. Staat het klantbelang bijvoorbeeld centraal bij het maken van strategische keuzes? Of staat het aandeelhoudersbelang centraal? En hoe aantrekkelijk zijn de huidige strategische keuzes voor bijvoorbeeld medewerkers of business partners?

Bij het uitvoeren van een strategische review hanteer je als leider een interne blik op je organisatie. Het is een stap die leiders nogal eens overslaan bij het uitstippelen van een nieuwe of bijgestelde koers. Leiders hebben vaak de neiging om vooral te kijken naar wat zich voltrekt in de buitenwereld om daar inspiratie uit te putten. Dat moet voeding geven aan een nieuw uit te stippelen koers. Dat is op zich niet verkeerd. Maar voordat je dat gaat doen is het eerst belangrijk om een goed beeld te hebben van de eigen organisatie en waar die (minder) sterk in is. Door eerst goed naar jezelf te kijken, zie je niet alleen wat je zelf al kunt verbeteren, maar ook veel makkelijker de (on)mogelijkheden en bedreigingen op het moment dat je naar buiten gaat kijken. 

Resultaat

De strategische review resulteert in een overzicht van strategische issues, thema’s en opties. Daarnaast ontstaat inzicht in strategische aandachtsgebieden waarin strategische keuzes herzien moeten worden. Er ontstaan wel ideeën over nieuwe keuzes, maar de review is niet bedoeld om al daadwerkelijk nieuwe keuzes te maken. Daar zijn doorgaans nog aanvullende inzichten voor nodig. De review resulteert wel in acties om uiteindelijk nieuwe strategische keuzes te kunnen maken en die om te zetten in strategische initiatieven.

Meerwaarde

De meerwaarde van de strategische review zit zowel in de uitkomst als in het met elkaar doorlopen van de stappen. Door het traject te doorlopen leer je als deelnemende leider je organisatie veel beter kennen. En misschien nog wel belangrijker, je gaat met elkaar op eenzelfde kijken naar je organisatie en krijgt meer begrip voor elkaars ideeën en standpunten. 

De uitkomsten van de review zijn uiteraard ook erg waardevol, zoals de vastgestelde strategische uitdagingen, de prioriteiten om daarmee aan de slag te gaan en de vervolgstappen in de richting van een stralende toekomst. 

Hoe past de strategische review in de Straleno Methodiek?

Heb je al eens naar de Straleno aanpak gekeken en ben je benieuwd hoe de strategische review daarin past? De strategische review is toegespitst op leiders die ondersteuning zoeken bij de twee stap uit die aanpak: Evalueren van strategische keuzes.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een review van jullie strategische plan zou opleveren? Neem dan contact op met één van de FPSM professionals of laat een bericht achter via de contactpagina. Dan nemen we contact met je op.