Review strategisch plan

Situatie

De review van een strategisch plan is vooral een bedoeld voor leiders die willen leren van het traject dat ze hebben doorlopen om te komen tot het strategisch plan. Vooral als ze daarbij feedback willen hebben over bijvoorbeeld volledigheid en juistheid van wat op papier staat. Hebben we de juiste stappen in de goede volgorde doorlopen, zijn we volledig geweest, zijn we voldoende concreet? Zou een andere benadering in andere inzichten en keuzes hebben geresulteerd?

Daarbij treffen we ook situaties waar leiders nieuwsgierig zijn naar de TGO-methodiek. Een vraag is dan bijvoorbeeld: ‘Als we ons bestaande strategische plan eens door jullie bril van de TGO-methodiek bekijken, wat valt jullie dan op? Missen we dan iets?’. Het is een mooie eerste en laagdrempelige kennismaking met de TGO-methodiek.

Activiteiten die we uitvoeren

Bij de review van een strategisch plan voeren we de volgende activiteiten uit:

  1. Afstemming met de opdrachtgever(s) over wie we kunnen bevragen over het strategisch plan en hoe dat tot stand is gekomen. Daarbij stemmen we ook het oogmerk van de review nader af en bespreken we wat de opdrachtgever(s) zou willen doen met onze feedback.
  2. Bestuderen van het strategisch plan.
  3. Interviewen van een paar betrokkenen bij de totstandkoming van het strategisch plan.
  4. Evaluatie van het strategisch plan.
  5. Bespreking van onze bevindingen met de opdrachtgever.
  6. Debriefing met de opdrachtgever.

Deze activiteiten worden doorgaans in een doorlooptijd van 2 à 3 weken uitgevoerd.

Aanpak

De review is primair een methodische evaluatie van een bestaand strategisch plan. Daarbij kijken we zowel naar de stappen die zijn doorlopen en de mensen die zijn betrokken bij de totstandkoming van het strategische plan als naar de inhoud van het document. Die houden we langs de TGO-aanpak en de TGO-concepten, zoals het strategisch raamwerk. Welke strategische aandachtsgebieden krijgen veel/weinig aandacht in het strategisch plan, zijn de strategische issues duidelijk beschreven, welke strategische keuzes zijn gemaakt, etc. Welke tijdshorizon is gekozen, zien we logica tussen strategische issues, strategische keuzes en strategische initiatieven, is het duidelijke welke strategische vooruitgang wordt nagestreefd, etc. En als we het plan vanuit een holistisch perspectief bekijken, wat valt dan op?

Bij dit onderzoek blijven we weg van een inhoudelijke evaluatie. Als bijvoorbeeld is besloten om een nieuwe propositie in een bestaande markt te introduceren, of andersom, dan nemen we dat voor kennisgeving aan. We geven geen oordeel of 2nd opinion over de juistheid van een dergelijke keuze.

Resultaat

De strategische review resulteert in een rapportage van onze bevindingen over het strategisch plan, waarbij we aangeven hoe we daartoe gekomen zijn. Daarbij geven we aan wat methodisch sterk is, waar we risico’s zien en wat we zouden aanbevelen om op korte termijn en op langere termijn op te pakken of anders te doen.

Meerwaarde

De meerwaarde van een review van een strategisch plan is tweeledig. Het is een manier om te reflecteren op wat er in het verleden in je organisatie is gebeurd. De bevindingen kunnen aanleiding geven om andere accenten aan te brengen in de strategische keuzes van de organisatie of om acties uit te zetten om bepaalde gebieden toch nog eens beter te belichten.

Daarnaast is een belangrijke meerwaarde dat je als leiders ervaart hoe de toepassing van een gestructureerde en systematische beschouwing van strategische vraagstukken kan bijdragen aan toekomstig succes. Je ziet de TGO-methodiek toegepast op je eigen organisatie, wat je competenties op het gebied van strategisch managen versterkt.

Hoe past de review van een strategisch plan in de TGO-methodiek?

Heb je al eens naar de TGO-aanpak gekeken en ben je benieuwd hoe de review van een strategisch plan daarin past? De review is vooral geschikt voor organisaties die de stappen 1 tot en met 6 op de een of andere manier al hebben doorlopen en die hun strategisch plan goed hebben gedocumenteerd.

Wat kan ik doen als ik meer wil weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar wat een review van jullie strategische plan zou opleveren? Neem dan contact op met één van de FPSM professionals of laat een bericht achter via de contactpagina. Dan nemen we contact met je op.