Masterclass Straleno Methodiek voor professionals

De masterclass Straleno Methodiek voor professionals verschaft professionals innovatieve concepten, inzichten en manieren om leiders te ondersteunen bij hun streven naar toekomstig succes voor hun organisatie. Het programma is vooral gericht op het leren toepassen van vernieuwende theorieën, tools en methoden die zijn gebaseerd op de Straleno Methodiek.

Aanmelden voor deze masterclass

Bij de masterclass Straleno Methodiek voor professionals leer je onder andere:

 • Wat de Straleno Methodiek behelst, wat die methodiek zo uniek maakt en in welke situaties je de onderdelen van de methodiek kunt toepassen.
 • Werken met de toekomstbestendigheidsmonitor, die je in elke organisatie kunt inzetten om de toekomstbestendigheid van een organisatie concreet, meetbaar en bespreekbaar te maken.
 • Innovatieve concepten en technieken toe te passen bij strategische vraagstukken in organisaties, zoals het strategisch raamwerk waarmee je een holistisch beeld kunt creëren van een organisatie en diverse canvassen om strategische keuzes in kaart te brengen.
 • Hoe en vanuit welke rol je als professional leiders kunt ondersteunen bij het versterken van de toekomstgerichtheid en het uitstippelen en waarmaken van een strategische koers.

Het programma resulteert in nieuwe bedrijfskundige, organisatiekundige en veranderkundige inzichten en vaardigheden, evenals nieuwe perspectieven over jouw rol als professional bij strategische vraagstukken in organisaties.

Onderwerpen

Inhoudelijk/methodologisch:

 • Straleno Methodiek
 • Holistisch strategisch raamwerk
 • Toekomstbestendigheid
 • Strategische keuzes

Professioneel/veranderkundig:

 • Drempels en valkuilen bij leiders
 • Impact van complexiteit
 • Gebruik van taal/terminologie

Voor wie

Als professional heb je ongetwijfeld ervaring met het coachen, begeleiden en adviseren van leiders in organisaties. Je bent bovendien prima in staat een relatie met leiders te onderhouden. Ook ben je regelmatig betrokken geweest bij strategische discussies of het opstellen/uitvoeren van meerjarenplannen. Mogelijk wil je daar zelfs wat actiever bij betrokken worden in de nabije toekomst. Je zou graag willen bijdragen aan het realiseren van een succesvolle toekomst voor de organisatie(s) waarvoor je werkt, maar je weet niet goed hoe. Je hebt kennisgenomen van de Straleno Methodiek en overweegt om die methodiek serieus toe te gaan passen bij je werkzaamheden. Maar je hebt nog nooit gewerkt met de Straleno Methodiek. 

Als professional sta je voor de opgave om de Straleno Methodiek in je eigen praktijk toe te passen. De methodiek ziet er op papier interessant uit, maar hoe werkt het nu echt in de praktijk? En vooral, wat moet je als professional kennen en kunnen om die methodiek in de praktijk toe te passen? 
Vanuit deze opgave heeft de FPSM Academy de masterclass Straleno Methodiek voor professionals ontwikkeld. Wil jij:

 • Voorop lopen met een innovatieve benadering om organisaties verder op weg te helpen naar een succesvolle toekomst?
 • Een betere gesprekspartner worden voor leiders bij strategische vraagstukken?
 • Je effectiviteit vergroten bij strategische veranderingstrajecten?

Meld je dan aan voor deze masterclass.

Opzet

De masterclass Straleno Methodiek voor professionals is erop gericht professionals te inspireren om met concrete methoden en praktische tools aan de slag te gaan bij het ondersteunen van leiders die willen werken aan een stralende toekomst. Het programma kent:

 • inleidingen waarbij methoden, concepten en tools worden toegelicht;
 • oefeningen om in groepjes en individueel te leren werken met de methoden, concepten en tools en te reflecteren op eigen ervaringen.

Het is een interactief programma met een relatief kleine groep deelnemers, die daardoor individueel voldoende aandacht kunnen krijgen van de docent. Van deelnemers wordt verwacht dat ze tussen de lesdagen door ca. 4 uur per week kunnen werken aan opdrachten, waarbij ze het aangereikte materiaal in de eigen praktijk kunnen toepassen. Het programma wordt verzorgd door één docent, om de samenhang te borgen tussen de onderwerpen die worden behandeld.

Na afloop van de masterclass

Na afloop van de masterclass:

Heb je:

 • Nieuwe kennis en vaardigheden, evenals innovatieve concepten om strategische vraagstukken adequaat op te pakken.
 • Een aanpak en tools om leiders te ondersteunen bij het strategisch managen en de toekomstbestendigheid van je organisatie te versterken.

Kun je:

 • De Straleno Methodiek bij een in- of externe opdrachtgever introduceren als benadering voor toekomstgericht werken.
 • Zelfstandig een toekomstbestendigheidsscan uitvoeren en een meerjarenplan van een organisatie reviewen.

Ben je:

 • Een betere gesprekspartner bij strategische vraagstukken over de toekomst van organisaties. 

Inhoud

Dag 1: Introductie Straleno Methodiek

 • Waarom is de Straleno Methodiek ontwikkeld, wat beoogt deze methodiek en wat is de meerwaarde voor professionals?
 • Wat is een organisatie eigenlijk, uit welke bouwstenen is een organisatie opgebouwd en hoe krijg je als professional overzicht wat er in een organisatie gebeurt?
 • Waarom is het relevant om in dit tijdperk systemisch en holistisch naar organisaties te kijken en hoe doe je dat?
 • Wat zijn de bouwstenen onder het toekomstig succes van een organisatie en hoe kun je die bij een specifieke organisatie boven tafel krijgen?

Dag 2: Toekomstbestendigheid

 • Hoe voer je een toekomstbestendigheidsscan uit bij een organisatie en wat zegt dat over de strategische uitgangspositie? 
 • Hoe werkt de toekomstbestendigheidsmonitor en wat betekenen de grafieken die daaruit voortkomen?
 • Hoe evalueer je een meerjarenplan van een organisatie c.q. waar moet je op letten bij het schrijven van zo’n plan?

Dag 3: Werken met de Straleno Methodiek in de praktijk

 • Wat zijn praktische hints en tips voor het toepassen van de Straleno Methodiek in de praktijk? 
 • Hoe interesseer je een organisatie om een toekomstbestendigheidsscan uit te voeren en strategisch te gaan managen?
 • Welke ondersteuning biedt FPSM bij het zetten van de eerste stappen met de Straleno Methodiek?

Praktische informatie

Data

De masterclass Straleno Methodiek voor professionals start 2 keer in 2022, namelijk in juni en november.

Duur van het programma

Het programma kent 3 lesdagen en heeft een doorlooptijd van een maand. 

Investering

De investering bedraagt € 2.250,- excl. BTW per deelnemer, inclusief het arrangement. Het arrangement behelst:

 • Lunches en overige consumpties op de locatie
 • Een exemplaar van het boek: Strategisch managen in turbulente tijden, leren je organisatie toekomstbestendig te maken van Norbert Greveling en Roland Bushoff

Docent

Dr.ir. Norbert Greveling is kerndocent van deze masterclass. Hij is thought leader bij het FPSM Expertisecentrum en grondlegger van de Straleno Methodiek. Norbert heeft ruim 35 jaar ervaring als strategieconsultant en als leider/begeleider van strategische veranderingsprocessen, voornamelijk in het bedrijfsleven en bij zorginstellingen. Daarnaast heeft hij in zijn loopbaan bij verschillende organisaties de functie van directeur, bestuurder en toezichthouder bekleed. Bovendien heeft hij een paar ondernemingen opgericht, waaronder FPSM. Verder heeft hij in de afgelopen 15 jaar drie managementboeken geschreven en is hij ca. 10 jaar actief als docent strategisch management bij Business School Nederland.

Data en locatie:

 • STRA2023-01 op de volgende dagen:
  • Dag 1: 15 maart 2023
  • Dag 2: 29 maart 2023
  • Dag 3: 12 april 2023
  Locatie: Better Meetings, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz (Zeist).

Aanmelden voor deze masterclass