Aansluiten bij FPSM

Sluit je ook aan bij het professionele netwerk van FPSM! Ontwikkel relevante, hedendaagse en nieuwe competenties op het gebied van strategisch management en leer die toepassen in je eigen opdrachten. Wordt een betere gesprekspartner bij strategische vraagstukken en neem het voortouw bij het op weg helpen van leiders in een organisatie bij het toekomstbestendig organiseren.

Is aansluiting iets voor jou?

Ben je als professioneel adviseur, coach of trainer geboeid door strategische managementvraagstukken in organisaties? Ben je nieuwsgierig naar hedendaags gedachtengoed op het gebied van strategisch management en strategisch leiderschap? Wil je wel eens een aanpak leren om de juiste antwoorden te vinden bij strategische vraagstukken? Of wil je als zelfstandig professional opdrachten kunnen uitvoeren om de toekomstgerichtheid en toekomstbestendigheid van organisaties te versterken? En zoek je daarbij ondersteuning vanuit een krachtig netwerk? Overweeg dan om je aan te sluiten bij het FPSM netwerk!

Wat zijn de voordelen van aansluiting bij FPSM?

Aansluiten bij de FPSM community van professionals brengt verschillende voordelen met zich mee. Het kernwoord daarbij is groei, zowel op professioneel, zakelijk als sociaal/emotioneel vlak.

Voordelen/mogelijkheden voor groei op professioneel vlak:

 • Toegang tot hedendaagse en innovatieve methoden, technieken en tools op het gebied van strategisch management die je als professional in je eigen praktijk kunt toepassen.
 • Professionele stevigheid, vanwege de mogelijkheid om terug te vallen op de aanwezige ervaring en deskundigheid in het FPSM Expertisecentrum.
 • Competentieontwikkeling op het gebied van strategisch management en toekomstgericht organiseren.
 • Mogelijkheid voor samenwerking met andere professionals en te leren van hun inzichten en ervaringen.

Voordelen/mogelijkheden voor groei op zakelijk/commercieel vlak:

 • Profilering als FPSM professional en daarmee als deskundige op het gebied van toekomstgericht organiseren en strategisch leiderschap, onder andere door vermelding van je naam op onze website.
 • Commerciële slagkracht, door het kunnen aanbieden en uitvoeren van een concreet dienstenpallet dat is afgeleid van de TGO-methodiek.
 • Gezamenlijke marktbewerking en benutten van commerciële kansen die daaruit voortkomen.
 • Behoud van eigen identiteit en autonomie.

Voordelen/mogelijkheden voor groei op sociaal/emotioneel vlak:

 • Clubgevoel vanuit verbondenheid met de materie (TGO-methodiek).
 • Mogelijkheid voor het uitwisselen van ervaring met andere professionals.
 • Uitbreiding van je professionele netwerk.
 • Mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het FPSM gedachtengoed en het FPSM netwerk, bijvoorbeeld als lid van de FPSM Adviesraad.

Wat betekent aansluiting bij FPSM concreet?

Concreet betekent aansluiten bij FPSM dat je een Community overeenkomst sluit met het FPSM Expertisecentrum. Die overeenkomst verschaft je als professional onder andere een licentie voor het gebruik van de FPSMTools en het TGO handboek, evenals toegang tot TGO Methoden en beschikbaar materiaal om te gebruiken voor commerciële en professionele doeleinden. Met de community overeenkomst kun je jezelf ook kenbaar maken als FPSM professional op deze website. Bovendien kun je deelnemen aan overleggen en bijeenkomsten die door het jaar heen worden gepland voor FPSM professionals.

De kosten voor de Community overeenkomst bedragen € 2.500 per jaar excl. BTW, waarbij de overeenkomst per jaar opzegbaar is. Tevens is eenmalig een aanvullende investering nodig van € 2.250 excl. BTW voor het volgen van de Masterclass TGO Methodiek voor professionals.

Door deel te nemen aan deze Masterclass leer je ons gedachtengoed goed kennen en ben je in staat om te beoordelen of je met dit gedachtengoed succesvol uit de voeten kunt. Daarbij leren wij jou beter kennen en kunnen we inschatten of je het gedachtengoed op een goede manier kunt uitdragen. In gezamenlijk overleg kunnen we naderhand vaststellen of aansluiting voor jou en ons meerwaarde kan bieden.

Kan iedereen zich zomaar aansluiten?

Nee, dat kan niet. Als FPSM Professional ben je immers ook een uithangbord van FPSM en daar stellen we een aantal voorwaarden aan. Om succesvol met de TGO-methodiek te kunnen werken en onderdeel te zijn van de FPSM community vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat je beschikt over:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Basiskennis over het vakgebied strategisch management.
 • Professionele vaardigheden zoals het verzorgen van workshops met leidinggevenden, het geven van presentaties en het coachen van leidinggevenden.
 • Ervaring in het werken met leidinggevenden bij strategische veranderingsprocessen.
 • Een ondernemende en professionele attitude zoals kansen zien en genereren, proactieve houding, nakomen van afspraken, delen van ervaringen, reflecteren, respectvolle benadering van anderen en het streven naar hoge kwaliteit.

FPSM professionals zijn voornamelijk zelfstandige, ondernemende professionals die als zzp-er opdrachten uitvoeren. Dat kunnen adviseurs zijn, maar bijvoorbeeld ook coaches. Maar je kunt ook werkzaam zijn bij bijvoorbeeld een adviesbureau, van waaruit je opdrachten wilt verwerven en uitvoeren om de toekomstgerichtheid en toekomstbestendigheid van organisaties te vergroten.

Om onderdeel te kunnen blijven van de FPSM community vinden we het belangrijk dat je de TGO-methodiek adequaat toepast in je werkzaamheden, dat je opdrachtgevers daar tevreden over zijn en dat je jezelf blijft ontwikkelen op het gebied van toekomstgericht organiseren.

Stel ik ben geïnteresseerd, wat nu?

Aansluiten bij FPSM gaat in vier stappen.

 1. Persoonlijke kennismaking door bijvoorbeeld contact op te nemen of een FPSM Kennismakingsbijeenkomst bij te wonen.
 2. Deelnemen aan de Masterclass TGO-methodiek voor professionals.
 3. Potentieelgesprek over onder andere verwachtingen van je eventuele aansluiting bij FPSM.
 4. De vierde stap is het sluiten van een overeenkomst met het FPSM Expertisecentrum.